Банк добрих справ

 

   Основна мета програми - забезпечити ефективний механізм збору доброчинних пожертв.

 

   Програма має на меті забезпечити ефективний механізм збору доброчинних пожертв для порятунку життя і здоров’я людей. Кваліфіковане інформування громадян про особливості законодавства дозволить уникнути проблем з оподаткуванням. Максимально прозора й відкрита діяльність має вберегти від шахрайства.

 

   Внаслідок непоінформованості більшості українців про правила й норми збору доброчинних коштів у них часто виникають правові конфлікти з податковими органами. Маловідомий факт: в Україні приватні банківські рахунки, відкриті з метою збору пожертв на лікування чи операцію, оподатковуються в розмірі 15 % або 17 % залежно від зібраної суми. Люди втрачають шосту частину зібраних коштів і можуть зазнавати штрафів та санкцій з боку податкових органів.

 

   Одним із способів як зарадити цій проблемі є збір коштів за допомогою рахунків благодійних фондів, які не оподатковуються.

 

  Для того, щоб долучитися до програми необхідно такі документи:

 - заява довільної форми про необхідність допомоги;

копія паспорта та індифікаційного коду;

 - статус малозабезпеченості (довідка про доходи або акт обстеження соціального працівника);

 - документ, який засвідчує потребу/хворобу (епікрес, пенсійне посвідчення, рахунок на ліки, довідка з лікувального закладу)

заява згода на обробку персональних даних

 - заява родичів, друзів, які готові допомогати в організації і проведенні збору коштів.

 Інвестиції в майбутнє

БФ "Подаруй мені майбутнє " започатковує нову благодійну програму

   Відродження національної науки, культури й освіти — одне із кардинальних завдань становлення і розвитку суверенної держави України. Це та її галузь, яка об'єктивно впливає на політичні, економічні та соціальні процеси в країні.

 

   Центральною фігурою всіх перебудовчих процесів є людина (дитина). Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, підкреслюється в «Конституції України». Від рівня її освіти, розвитку і вихованості, національної свідомості та самосвідомості значною мірою залежить сучасне і майбутнє нашої держави, українського народу.

 

   Проблеми освіти тісно пов'язані з проблемами національного і духовного відродження, формування інтелектуального генофонду українського народу, демократизації і гуманізації суспільного життя, створення умов для реалізації потенційних можливостей кожної людини. Однак, проблеми матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів нашої країни, обмежують можливість здійснення якісного навчання та виховання дітей і молоді.

 

   Мета Програми – покращення матеріально-технічного забезпечення дитячих садочків, шкіл та інших навчальних закладів загальної освіти  України, для створення сприятливих умов навчання, виховання та розвитку кожної дитини.

    Завдання Програми:

 - сприяти практичному здійсненню загальнодержавної освітньої програми;

 - залучити додаткові ресурси для покращення матеріально-технічного забезпечення навчально-виховних закладів;

 - створити сприятливі умови навчання та розвитку дітей, що виховуються та навчаються в кризових населених пунктах України.

 

   Принципи реалізації Програми:

 - програма здійснює свою діяльність на території України, шляхом реалізації комплексу заходів для покращення матеріально-технічного забезпечення дитячих садочків, шкіл та інших навчальних закладів загальної освіти України, через проведення конкурсів-гранів, підтримки поза конкурсних ініціатив і реалізації операційних заходів на засадах співпраці з органами місцевого самоврядування, підприємствами та установами, громадськими та культурно-освітніми організаціями.

  - джерелами формування бюджету Програми можуть бути:

 - внески засновників, членів Фонду та інших благодійників;

 - надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертв, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів;

 - інші джерела, не заборонені законодавством України.

 

   Цільова аудиторія програми:

 - дошкільні, загальноосвітні та інші навчальні заклади України;

 - представники середнього та малого бізнесу;

 - органи місцевого самоврядування;

 - громадські організації, ініціативні групи, батьківські комітети.

 

 Проекти

 

   Завершення будівництва сиротинця в селі Монастирок, Тернопільської області

 


9.JPG

8.JPG

7.JPG

6.JPG

5.JPG

4.JPG

3.JPG

2.JPG

11.JPG

 

Новини