Благодійний фонд " Подаруй мені майбутнє " створений в 2014 році і об'єднав небайдужих до чужої біди людей.Фонд діє відповідно до Конституції України , Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", інших нормативно-правових актів та Статуту підприємства..
 
   Мета роботи фонду:
 
   Здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства, фінансова допомога набувачів благодійної допомоги - бенефіціаром, підвищення рівня охорони здоров'я і соціального захисту, в тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

   Цілями благодійної діяльності є:

    допомога  дітям сиротам , дітям які позбавлені батьківського піклуваннядітям інвалідам,

дітям які потерпіли від жорстокого поводження ( фізичного, психологічного, сексуального),

дітям які перебувають в складних життєвих обставинах, дітям які перебувають в виправних колоніях або скоїли злочини та правопорушення, дітям які перебувають в зоні АТО, дітям які потребують лікування  в Україні та кордоном;

   -  створення сиротинця з метою допомоги дітям сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування;

   - створення центру соціальної реабілітації дітей інвалідів , дітей сиріт;

   - сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів,  інших осіб, які потребують піклування, а також  надання допомоги  малозабезпеченим, безробітним, інвалідам, людям похилого віку, в тому числі ветеранам та учасникам Великої Вітчизняної війни, ветеранам праці та іншим, малозабезпеченим, багатодітним, неповним сім’ям, сім’ям з прийомними та усиновленими дітьми, особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів, та іншим особам, які потребують піклування;

   - надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних  конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам репресій, біженцям;

  - сприяння розвитку науки та освіти, реалізації науково-освітніх програм, надання допомоги студентам, учням, а також вченим, науковим співробітникам, викладачам, вчителям та іншим діячам в галузі науки та освіти;

   - сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного та духовного розвитку, доступу всіх верств населення, особливо  малозабезпечених, до культурних та духовних цінностей та художньої творчості;

   - надання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової   інформації, інформаційної інфраструктури;

   - сприяння розвитку охорони здоров'я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, участь у наданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за хворими, інвалідами, самотніми, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої  фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування;

  -  сприяння охороні і збереженню культурної  спадщини, історико-культурного та духовного середовища, пам'яток  історії та культури, місць поховання;

  -   соціальна підтримка мешканців села;

  -   сприяння розвитку сільського господарства;  

  - сприяння захисту материнства та дитинства, надання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім'ям, неповним сім’ям, сім’ям з прийомними та усиновленими дітьми.

 

   Механізм виконання програм благодійного фонду:
 
 - залучення до вирішення проблем дітей, що потребують допомоги,  представників державних адміністрацій, громадських організацій, підприємств, фізичних осіб, засобів масової інформації, спонсорів та партнерів фонду, фізичних осіб (громадян України).
 
   Методи і форми реалізації благодійних програм фонду:
 
- організація заходів, що сприятимуть виконанню поставлених завдань;
 
- створення бази даних потенційних партнерів;
 
- інформування та надання пропозицій щодо співпраці з вітчізняним та міжнародним організаціям;
 
- залучення благодійних внесків громадян, українських та закордонних підприємств і організацій у вигляді грошових коштів та майна;
 
- акумулювання фінансових коштів для здійснення благодійної діяльності;
 
- співпраця з засобами масової інформації щодо поширення інформації про фонд, діяльність фонду та реалізацію проектів.

 

Новини